Velkommen til Kennel Ignaheim

Aura Lunar Ignaheim (Foto: Leif Ottesen)

Velkommen til Kennel Ignaheim - Oppdrett av Korthåret weimaraner

Kennel Ignaheim driver oppdrett av Korthåret weimaraner i hjemmemiljø. 
Målet er å avle gode, rasetypiske hunder med hensyn til både eksteriør og bruksegenskaper. I tillegg skal hundene være sunne både mentalt og fysisk slik at de fungerer godt både på jakt og i hverdagen. Avlshundene skal som et minimum tilfredsstille de til enhver tid gjeldende avlskrav som Norsk Weimaraner Klubb har.

Valper selges fortrinnsvis til jakt- og friluftsinteresserte.
Se i menyen til venstre for aktuelle valpekull eller ta direkte kontakt med:

Trude Wikstrøm, Ekebergvn. 104, 1912 ENEBAKK, NORGE
E-post: trude.wikstrom@dnb.no   
Telefon: + 47 977 14 863


                       Kennel Ignaheim - Oppdrett av Korthåret weimaraner
                                 ERFARING MED RASEN SIDEN 1975